Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2014

2534 293d 390
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers
effyyffe
UNTITLED by ZACHARY KENDALL (2010)

Reposted fromatena atena
5350 2a6b 390
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers
effyyffe
Gdybym miał godzinę na rozwiązanie problemu, a moje życie zależałoby od rozwiązania, to pierwsze 55 minut zastanawiałbym się nad odpowiednim pytaniem.
Znając właściwe pytanie, mógłbym rozwiązać problem w mniej niż 5 minut.

- Albert Einstein

Czyli praca nad doktoratem.
Reposted fromlaboral204 laboral204
effyyffe
4868 aab4
Reposted fromIllara Illara
effyyffe

Sny są ilustracjami z książki, którą Twoja dusza pisze o Tobie 


Reposted fromwakemeupx wakemeupx
effyyffe
Niebo jest pełne...niedoskonałych dusz.
— Nie jesteś sam.
Reposted frommake-a-wish make-a-wish
effyyffe
Tata mawiał, że kiedy człowiek pierwszy raz się zakochuje, jego życie nieodwracalnie się zmienia i choćby nie wiedzieć jak się próbowało, to uczucie nigdy nie zniknie. Ta dziewczyna, o której opowiadasz, była twoją pierwszą miłością. I cokolwiek byś zrobił, zostanie z tobą. Na zawsze.
— Nicholas Sparks, "Pamiętnik"
Reposted fromtak-bardzo-smutno tak-bardzo-smutno

January 13 2014

6828 8198 390
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viaprzytulmnie przytulmnie
effyyffe
to tylko ja i moje paranoje
— heh
Reposted fromprzytulmnie przytulmnie
effyyffe
-chyba tylko kłamiesz, że nie masz tego serduszka 
-po co miałabym to robić?
-bo boisz się, ze Ci je zabiorę jak będę wiedział, że je masz
— ta, strzał w 10
Reposted fromprzytulmnie przytulmnie
effyyffe
5359 50fd 390
Reposted fromscorpix scorpix viaprzytulmnie przytulmnie
effyyffe
I o to właśnie chodzi z tymi mężczyznami - musisz mieć ciarki na plecach, kiedy On jest blisko, gdy na Ciebie patrzy i Cię dotyka.
— Somebody
Reposted fromsaphirka saphirka viaprzytulmnie przytulmnie
effyyffe
Tylko masochistka mogłaby kochać takiego egoistę.
— Blair - "Plotkara"
Reposted fromyourtitle yourtitle viaprzytulmnie przytulmnie
effyyffe
0067 ca54 390
Reposted fromprzytulmnie przytulmnie
effyyffe
9080 7fa2 390
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaprzytulmnie przytulmnie
effyyffe
6963 fb0e 390
Tomik poezji Piotra Macierzyńskiego
Reposted fromderida derida viaprzytulmnie przytulmnie
5136 ad94 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaprzytulmnie przytulmnie
effyyffe
7221 5982 390
Reposted frompeluda peluda viaprzytulmnie przytulmnie
effyyffe
- Nie zdradzisz mnie.
- Skąd wiesz?
- Bo Ci ufam?
- Dobra powiedzieć Ci coś?
- Mów.
- Nie zdradzę Cię, bo Cię kocham. Strasznie Cię kocham, ufam Ci jak nikomu innemu. I zawsze Ci tak ufałem, wszystko o mnie wiesz, pomagałaś mi w każdym problemie, zawsze jesteś blisko mnie. Nie ma godziny bym o Tobie nie pomyślał, sekundy bym o Tobie zapomniał. Jak mam Cię zdradzić, skoro jesteś połową mojego życia? To tak jakbym spuścił benzynę z samochodu i dziwił się, dlaczego nie jedzie...
— bardzo Cię kocham. /\
Reposted frompsychodelik psychodelik viaprzytulmnie przytulmnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl